Komunikacja Marketingowa, Obsługa Stron Internetowych, SEO, Zarządzanie Marką

Webrainbow w drodze on the road usa

Strony Internetowe i Content Marketing

Webrainbow to wieloletnie doświadczenia menedżerskie w różnych obszarach komunikacji: marketingowej (online oraz offline), PR, wewnętrznej, HR, Employer Branding, społecznej – CSR (z ang. Odpowiedzialności Społecznej Biznesu) oraz dyplomacji publicznej. Mamy w swoim portfolio pracę dla korporacji oraz małych firm zarządzanych głównie przez kobiety. Lata pracy w komunikacji internetowej zaowocowały wielowymiarową wiedzą marketingową oraz współpracą z firmami w Polsce i USA.

Na co dzień czerpiemy z bogatych doświadczeń i różnych perspektyw w zakresie strategii biznesowej i szeroko pojętego marketingu online.

Webrainbow RV Josua Tree NP

Misja Webrainbow – Obsługa Stron Internetowych

Wartości, którymi się kierujemy zarówno w codziennym życiu, jak i w pracy to najgłębszy fundament naszych przekonań i działań.

Zaufanie i odpowiedzialność przyświecają nam w pracy każdego dnia.

Misją Webrainbow jest wspieranie kobiet i kobiecych biznesów oraz przyczynianie się do poprawy ich widoczności w sieci i zwiększanie ich szans na rozwój. Wspieramy osoby zagrożone wykluczeniem. Szanujemy wszystkie osoby bez względu na płeć, orientację, wyznanie czy kolor skóry i pochodzenie.

Wartości, którymi się kierujemy to szacunek, różnorodność, inspiracja, partnerstwo, ciekawość i kreatywność.

Webrainbow values webdesign SEO

Kreatywność I Dopasowanie – Strony Internetowe Dla Kobiet

Kreatywne rozwiązania są potrzebne, ale zawsze muszą być dostosowane do potrzeb klientek i klientów – uszyte na miarę, żeby jak najlepiej służyły konkretnej marce. Słuchamy Waszych potrzeb i proponujemy rozwiązania, a Wy decydujecie. Zależy nam, aby kobiety rozwijały z sukcesem swoje pomysły i odważnie realizowały marzenia zawodowe. Strona internetowa to wizerunek marki, ale także narzędzie do komunikacji z klientami i klientkami – dlatego wymaga strategicznego podejścia i przemyślanej struktury.

Webrainbow statue of liberty NYC

Odpowiedzialność Społeczna Webrainbow – Wspieramy Kobiety!

Odpowiedzialność społeczna dotyczy zarówno indywidualnych osób, jak i instytucji. Jednym z filarów Webrainbow, wirtualnego biura wspierającego przedsiębiorczynie i przedsiębiorców w zarządzaniu stronami internetowymi, jest odpowiedzialność społeczna. Nasza obecność w różnych wymiarach ma wpływ na otaczającą wszystkich rzeczywistość.

Celem Webrainbow jest pomaganie kobietom i przyczynianie się do budowania lepszego świata dla kolejnych pokoleń.

Wspieramy inicjatywy społeczne i instytucje pozarządowe walczące o niezbywalne prawa kobiet, w tym podstawowe prawo do samostanowienia. Nie godzimy się na dyskryminację, niższe wynagrodzenia i odbieranie praw reprodukcyjnych.

Wspieramy Ogólnopolski Strajk Kobiet w walce o prawa kobiet.

Webrainbow poster woman in a car